Expertises
DDF Pannenkoek V
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape

Expertises

DDF Business Support is een servicegerichte organisatie. Met onze dienstverlening ondersteunen en faciliteren wij de ontwikkeling van onze partners binnen DDF People. Onze professionals werken vanuit verschillende vakgebieden nauw met elkaar samen om de waarde van de dienstverlening continu naar een hoger niveau te tillen. Synergie in de beste zin van het woord. Deze hoge onderlinge betrokkenheid en toewijding leiden tot efficiënte bedrijfsprocessen waar collega’s de ruimte krijgen om werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en vanuit een positief-kritische houding worden gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Human Resources

In een tijd waarin arbeidsmarktkrapte de boventoon voert, is het vinden én behouden van kundige professionals een grote uitdaging. Onze HR-afdeling biedt de partners ondersteuning in het vormgeven en realiseren van een effectief personeelsbeleid. Binnen DDF Business Support maken we onderscheid tussen advisering en recruitment, zo worden partners op zowel strategisch als operationeel niveau ondersteund. Van het opstellen van functieprofielen tot het werven en selecteren van gekwalificeerde kandidaten: onze collega's geven richting aan het beleid en dragen zorg voor een optimale bezetting.

New business I

Amanda Wielstra (HR Adviseur): “Mensen en organisaties een stap verder helpen, dat geeft mij energie! Met onze dienstverlening ondersteunen en ontzorgen wij onze partners. We denken proactief met hen mee, geven advies en signaleren ontwikkelingen. Met als doel: zorgen dat iedere medewerker goed op zijn of haar plek zit!”

footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape

Facilities

De facilitaire afdeling is de spin in het web dat DDF Business Support heet. Wie beheren het wagenparkbeheer, ondersteunen in de bedrijfshuisvesting en voorzien in de benodigde materialen tijdens het onboardingproces van nieuwe collega’s? Onze facilitaire collega’s. Zij ontzorgen de partners, maar ook de interne bedrijfsvoering, door de diensten ondersteunend aan het primaire proces binnen de organisaties zo goed mogelijk te organiseren. Zodat niets hen in de weg staat om zich te focussen op de core business.

Finance

Het opstellen van een begroting, het verwerken van inkomende facturen en het behandelen van de debiteurenadministratie: finance staat centraal in iedere organisatie. En dat zien wij. DDF Business Support ondersteunt partners vanuit een bedrijfskundig perspectief, door de financiële processen in kaart te brengen en zo te assisteren in het maken van de juiste keuzes. Onze medewerkers zetten financiële data om in strategische inzichten en geavanceerde managementrapportages. Zij zien niet alleen toe op de financiële positie van de organisatie, maar fungeren als sparringpartner. Zo investeren wij in de groei van onze partners.

DDF Pannenkoeken IV

Berthine Braad - Brijder (Financieel Medewerker): “Ik voel mij hier op mijn plek. Het werk wat ik doe is niet waarvoor ik heb geleerd, maar ik heb de kans gekregen en ik ben met alle hulp al veel gegroeid. Vanaf het moment dat ik hier kwam werken voelde ik mij gewaardeerd. Er wordt iedere dag ruimte gecreëerd om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen.”

footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape
footer-shape

IT

IT helpt ons om in te kunnen spelen op kansen en uitdagingen uit de toekomst. Goed presterende informatietechnologie is niet alleen noodzaak, het helpt onze partners innoveren, ontwikkelen en excelleren. Onze IT-professionals beheren de netwerken en systemen, implementeren nieuwe software en zien toe op de beveiliging van de gehele IT-infrastructuur binnen DDF People. En dat netwerk wordt steeds groter. Voor ruim twintig partners uit diverse sectoren worden applicaties en processen ingericht en data inzichtelijk gemaakt.

Flexpertise

DDF Business Support biedt ondersteuning aan ruim acht partners die als intermediair van arbeid op dagelijkse basis kandidaten werven, uitzenden en detacheren. Onze flexspecialisten staan deze organisaties bij door de wet- en regelgeving rondom dit uitzendproces te waarborgen. Deze communicatieve en administratieve ondersteuning onderscheidt drie focusgebieden: verzuim, contract en verloning en procesoptimalisatie. De focus van Flexpertise ligt op het garanderen van kwaliteit en het sturen op efficiëntie.

Legal and compliance

Arbeidsrecht, privacy- of ondernemingsrecht: het kent geen geheimen voor onze bedrijfsjuristen. Legal and compliance ziet toe op een goede interpretatie en naleving van de wet- en regelgeving binnen de verschillende sectoren waarin onze partners werkzaam zijn. Onze professionals borgen en ontwikkelen het AVG- en antidiscriminatiebeleid, stellen contracten en overeenkomsten op en beoordelen deze. Als adviesorgaan dragen zij regelmatig oplossingen aan voor interne en externe arbeidsrechtelijke vraagstukken en hebben zij een grote rol in het coördineren van de oprichting van startups.